موسسه فناوران کارآفرین نوآور

محصولات و خدمات

باشگاه نوآوران NET برای تمامی اعضا که توانمندی ارایه خدمات و محصولات با کیفیت  مورد تایید متخصصین  باشگاه را دارند . طی قراردای جداگانه  نسبت به بازاریابی  آنها  اقدام می نماید . کلیه علاقمندان می توانند با تماس با دفتر موسسه ، این خدمات را دریافت نمایند .

 

                           

محصولات                                                                                  خدمات