موسسه فناوران کارآفرین نوآور

پیام مدیر عامل

دکتر داود فدایی، مدیر عامل موسسه، به عنوان یک عضو هیئت علمی دانشگاه همواره فعالیت اجرایی را بر انبوه فعالیت های تئوریک دانشگاه ترجیح داده اند. ایشان پس از اتمام تحصیلات خود در آلمان، در رشته مهندسی مکانیک، گرایش مکاترونیک، ارایه خدمات بر اساس آموخته های خود را علاوه بر دانشگاه صنعتی امیرکبیر را در حوزه های مختلف صنعتی در ایران ادامه دادند.

پیام زیر چکیده ای از نقطه نظرات ناشی از تجربیات 25 ساله ایشان در حوزه صنعت، کارآفرینی و خویش فرمایی است:

"در این برهه از زمان اشتغال و بنگاه گردانی یکی از اساسی ترین موضوعات در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به شمار می‌رود.  اکنون اقتصاد تعیین کننده خط مشی سیاست‌ها در کشورهای توسعه یافته صنعتی است در حالی که وضع قوانین حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی برای بنگاه‌های بی پناه کشورهای در حال توسعه‌ای نظیر ایران در عرصه رقابت در سطح بین‌المللی بسیار دشوار است.

با وجود پتانسیل بالای نیروی جوان و متخصص که متاسفانه قشر عظیمی از آنها فاقد اشتغال متناسب با تخصص خود می‌باشند و بعضا نیز فاقد مهارت های لازم کسب و کارند، ضروری است به این معضل ملی پاسخی سریع داده شود. متاسفانه در کشور ما هیچ ارتباطی بین نیازهای واقعی بازار کار با حوزه های آموزشی و تحقیقاتی کشور برقرار نیست. دانشگاه‌ها در راستای اهداف مقاله نویسی خود در عرصه‌های مرزهای دانشی فعالند و جامعه در بخش صنعت، اقتصاد، فرهنگ و... نیاز شدید به بهبود  وضع موجود خود را دارد. با این حال وظیفه برقراری این ارتباط تاکنون در کشور بصورت واقعی برعهده هیچ سازمانی نبوده و نمی‌باشد. هرساله میلیاردها تومان بودجه صرف دانشگاه‌ها می‌شود و رتبه‌های برتر مقاله نویسی و تولید دانش را کسب می‌کنیم ولی در تولید ثروت از دانش هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم!!!

دراین راستا بر آن شدیم تا به کمک  یکدیگر، شبکه مراکز خدمات نوآوری را راه اندازی نماییم. در این شبکه راهبردی برای افراد حقیقی و حقوقی خدمات متنوعی را در نظر گرفته ایم. در این مراکز نیروی فکری، نیروی تولید، نیروی توزیع و نیروی بازرگانی در دوره‌های کوتاه مدت کاربردی، آموزش یافته و گروه های مولد برای کسب و کارهای کوچک پرورش می یابند. در حوزه حمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط، که ایجاد اشتغال در آنها برای کشور برای هر واحد رقمی معادل 300 میلیون تومان هزینه را در بر دارد،  این طرح ابتکاری را بر پایه آخرین یافته‌های علمی و تجربی توسعه داده‌ایم  که در آن پس از سطح سنجی ظرفیت و توان نوآوری واحدها، راهکارهایی نوآورانه در جهت رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ارایه می‌شود تا فرصت‌های سرمایه گذاری در واحدها مشخص شده و ارتباط دانشگاه با صنعت از طریق ورود اساتید دانشگاهی و دانشجویان به عرصه صنعت عملی گردد.

تمامی این  خدمات در هلدینگ NET حاصل همکاری یک تیم تخصصی مجرب، همراه و همدل است که عاشقانه کارهای محوله خود را به نحو شایسته اجرا می نمایند. شعار این تیم مشاهده موشکافانه نیازهای محیطی است که در قالب چارچوب توانمندی خود پاسخ های مناسب، سریع و کیفی را ارایه می دهند.

رمز موفقیت ما تاکنون سخت کوشی، تیزهوشی و انعطاف پذیری بالای ماست. عشق ما همراه شدن با افراد و علاقمندانی است که در شبکه ما توانمند شده و کسب و کار نوآورانه خود را راه اندازی و در صدد توسعه فعالیت شان می باشند.

 به امید فردایی بهتر 

داود فدایی