موسسه فناوران کارآفرین نوآور

پیام مدیر عامل

 در این برهه از زمان اشتغال و بنگاه گردانی یکی از اساسی ترین موضوعات در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه به شمار می‌رود.  اکنون اقتصاد تعیین کننده خط مشی سیاست‌ها در کشورهای توسعه یافته صنعتی است در حالی که وضع قوانین حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی برای بنگاه‌های بی پناه کشورهای در حال توسعه‌ای نظیر ایران در عرصه رقابت در سطح بین‌المللی بسیار دشوار است.

با وجود پتانسیل بالای نیروی جوان و متخصص که متاسفانه قشر عظیمی از آنها فاقد اشتغال متناسب با تخصص خود می‌باشند و بعضا نیز فاقد مهارت های لازم کسب و کارند، ضروری است به این معضل ملی پاسخی سریع داده شود. متاسفانه در کشور ما هیچ ارتباطی بین نیازهای واقعی بازار کار با حوزه های آموزشی و تحقیقاتی کشور برقرار نیست. دانشگاه‌ها در راستای اهداف مقاله نویسی خود در عرصه‌های مرزهای دانشی فعالند و جامعه در بخش صنعت، اقتصاد، فرهنگ و... نیاز شدید به بهبود  وضع موجود خود را دارد. با این حال وظیفه برقراری این ارتباط تاکنون در کشور بصورت واقعی برعهده هیچ سازمانی نبوده و نمی‌باشد. هرساله میلیاردها تومان بودجه صرف دانشگاه‌ها می‌شود و رتبه‌های برتر مقاله نویسی و تولید دانش را کسب می‌کنیم ولی در تولید ثروت از دانش هنوز اند خم یک کوچه‌ایم!!!

دراین راستا بر آن شدیم تا به کمک شما، راهبری قشر جوان ایرانی را از همان سالهای آخر دبیرستان برای آماده سازی و ورود به بازار کار برعهده گیریم. باشگاهی تاسیس گردید که هر جوان ایرانی بتواند  عضو آن باشد و مهارت متکی بر نوآوری را محور کاری خود قرار دادیم. در این باشگاه نیروی فکری، نیروی تولید، نیروی توزیع و نیروی بازرگانی در دوره‌های کوتاه مدت کاربردی، آموزش یافته و گروه های مولد برای کسب و کارهای کوچک پرورش می یابند. در حوزه حمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط، که ایجاد اشتغال در آنها برای کشور برای هر واحد رقمی معادل 300 میلیون تومان هزینه را در بر دارد،  طرحی ابتکاری با عنوان «امداد صنعت» را بر پایه آخرین یافته‌های علمی و تجربی توسعه داده‌ایم  که در آن پس از سطح سنجی ظرفیت و توان نوآوری واحدها، راهکارهایی نوآورانه در جهت رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی ارایه می‌شود تا فرصت‌های سرمایه گذاری در واحدها مشخص شده و ارتباط دانشگاه با صنعت از طریق ورود اساتید دانشگاهی و دانشجویان به عرصه صنعت عملی گردد. خدایا علم فراگرفتم و عالم شدم، ولی دریافتم که علم بی عمل سودی ندارد، عامل شدم و در عرصه اجرا ورود پیدا کردم، ولی بسیار سخت تر از آنی بود که تصور می‌کردم. برای اینکه بتوانم سختی راه را تحمل کنم، عاشقم نمودی، برای شکر این همه نعماتت، خودم را وقف پرورش نیروی عالم، عامل و عاشق  می نمایم و به این کار عشق می ورزم.

"عاشقان زودتر همراه شوید که راه طولانی است"

 

                                                                                                    دوستدار شما، داود فدایی

                                                                                                    مدیر عامل