موسسه فناوران کارآفرین نوآور

معرفی

موسسه فناوران کارآفرین نوآور از اواسط سال 1382 با همکاری جمعی از متخصصان صنعت و دانشگاهیان کشور و چند موسسه آلمانی پایه گذاری گردید. این موسسه می کوشد تا با استفاده از مدیریت دانایی  و ایجاد مرکز خدمات نوآوری به ارایه مشاوره‌های تخصصی در این حوزه بپردازد.هدف ما خدمت رسانی به کلیه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و توانمندسازی افراد در حوزه کسب و کار بر پایه دیدگاه‌های نوآورانه‌ است  که در نهایت فعالیت‌های ارزش آفرین را در هر بنگاه افزایش داده و پتانسیل خویش فرمایی افراد را ارتقا می‌بخشد.  این موسسه با ارایه طرح‌های نوآورانه خود  توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان سازمان نوآور برتر  در سال 1387 شناخته شده است و در این راستا با توسعه مدل بومی Inno-Net فاز دوم فعالیت‌های خود به منظور سطح سنجی توان نوآوری سازمان های کوچک و متوسط را آغاز نموده است. 

وظایف اصلی موسسه که بر پایه این مدل و سپس همراهی با سازمان‌ها و همچنین افراد با پتانسیل و علاقمند در قالب باشگاه نوآوران NET انجام می‌پذیرد، به شرح زیر است:   

  • ایجاد چتر حمایتی نوآورانه در بخش‌های فرهنگ، استراتژی، فرایند، محصول  و خدمات برای سازمان

  • بهره‌مندی سازمان از معجزه مدیریت نوآوری جهت مدیریت بحران

  • افزایش سرمایه‌های نامشهود سازمان‌ با تزریق ایده‌های نو

  • حفظ ارزش رقابتی سازمان‌ها در مقابل آثار ناشي از تغییرات سریع در دنیای نوین

  • ایجاد صندوق ایده‌های نوآور در سازمان

  • توانمندسازی افراد در جهت پرورش روح خلاقیت، نوآوری و خویش فرمایی