موسسه تحقیقاتی فناوران خورشید پژوه

محصولات

                        

                            آبگرمکن خورشیدی با کلکتور لوله خلاء          سیستم گرمایش خورشیدی آب استخر                          خشک کن خورشیدی کابینتی 

     

 

      

     خشک کن خورشیدی تونلی                  خشک کن هیبریدی(خورشیدی/الکتریکی/گازی)         آب شیرین کن خورشیدی (سیستم حرارتی )       

                 

                                       تصفیه آب خورشیدی                                        اجاق خورشیدی دیشی                                                      اجاق خورشیدی جعبه                      

                  

                   

                                 کنترل آبیاری هوشمند خورشیدی                                                 برق خورشیدی پرتابل                                                        چراغ خورشیدی