موسسه تحقیقاتی فناوران خورشید پژوه

پیام مدیر عامل

"زمین را ما از پدرمان به ارث نبرده ایم، بلکه امانتی است از سوی فرزندانمان نزد ما  "

 

در روزگاری زندگی می‌کنیم که زندگی ماشینی غالب بر زندگی انسانی ما شده است و قربانی اصلی خود ما انسان ها هستیم که با بی توجهی به طبیعت اطراف از طریق آلوده کردن آن، خود را محکوم به فنا خواهیم کرد. بر آن باورم که بایستی با استفاده از عقل بعنوان یک موهبت الهی به کمک و نجات انسان و سایر موهبات الهی (گیاهان و سایر موجودات خلق شده) که مخلوق خدای یکتای هستند برآمد.

در این راستا با همراهی همکاران،  دانش خود را بر  مطالعات و تحقیقات تخصصی کاربردی  بر پایه استفاده بهینه از منابع انرژی با هدف رفع نیاز جامعه در این حوزه با بهره‌گیری از انرژی رایگان خورشید قرار داده‌ایم.

تنها آرزوی ما این است که در آینده ای نه چندان دور در سقف هر بام ساختمان ایرانی یک آبگرمکن خورشیدی و سیستم خنک کن خورشیدی و در کنار هر ساختمان سیستم تصفیه آب خورشیدی را شاهد باشیم. برای رسیدن به این آرزو ، تلاش خود را همراه با عشق به این کار در آمیخته و مطمئن هستیم که به آن نیز خواهیم رسید.

ما به سرمنزل خود خواهیم رسید، چون خدای ساربانان چنین خواسته و می خواهد. پس دست در دست هم دهیم و کاروان را به سرمنزل مقصد برسانیم که وظیفه ملی ما این است.

با ما باشید، اگر دوستدار طبیعت هستید

با ما باشید ، اگر آینده فرزندان خودتان را دوست داشته باشید 

با ما باشید، اگر طالب یک محیط سالم و سلامت برای زندگی هستید

با ما باشید ، اگر می خواهید امانت دار خوبی باشید 

 

دوستدارمردم وطبیعت ایران

                                               دکتر داود فدایی